Frontend Developer (f/m/d) 💙💛 Інтерфейс сервера (м/ж)

Frontend Developer (f/m/d) 💙💛 Інтерфейс сервера (м/ж)

Credi2 GmbH

Ми підтримуємо Україну!

We specialize in building and maintaining pay-later solutions that give our customers a choice in how they pay online and offline: now, later or in parts. Currently, we are live with cashpresso, an easy-to-manage overdraft, and FINANCE A BIKE, enabling customers to part-pay bikes. For our latest project, we have implemented an innovative business model for device rentals in cooperation with our German partners and US tech giant Apple.

Frontend Developer 

Immediate | Full-time | Mobile working possible


What you will do:

 • You’ll have end-to-end responsibility for our new and exisiting features: from (co-) planning and realizing new and innovative solutions to optimizing our established ones
 • We want you to come up with your own ideas and are happy if you challenge ours, best done with taking on full responsibility for our subprojects

What you’ll bring with you:

 • 2 years + experience in frontend developing, especially with React
 • Knowledge of Java Script/Type Script, HTML, CSS, SCSS desired
 • Professional command of Angular 2+, React, or Apache Wicket
 • Experience with CI (Jenkins) and Git desired 
 • Solid Java, Spring, JPA, Maven, Docker, Linux, AWS, and NPM skills beneficial 
 • You’re curious, a self-starter and deliver without a lot of oversight

How you benefit from working with us:

 • Flexible working hours and central office location in the heart of Vienna
 • Chances to network within an exciting start-up environment
 • Possibilities to take over responsibility and recognition of innovative ideas
 • Opportunities for growth, career potential and personal advancement thanks to our generous training budget
 • Become part of our international and dedicated team with exceptional team spirit

We value diversity of perspective and seek to build an inclusive workplace that welcomes people from all different backgrounds.

Payment:

We offer a market-oriented overpayment depending on qualifications, experience, and skill set. We pay depending on qualification and skill set. Minimum salary according to Austrian collective agreement amounts to EUR 2,740.81 PM.

Application:

Interested? Please send your application to Katharina at jobs@cashpresso.com. 3 sentences of introduction and a CV or an informative XING/LinkedIn profile will do.
For further information regarding our data protection policy, please find: https://www.credi2.com/en/data-privacy/

 

 

Ми спеціалізуємося на створенні та підтримці рішень для оплати праці, які дають нашим клієнтам вибір у тому, як вони платять в Інтернеті та офлайн: зараз, пізніше або частково. В даний час ми живемо з cashpresso, простим в управлінні овердрафтом і FINANCE A BIKE, що дозволяє клієнтам частково оплачувати велосипеди. Для нашого останнього проекту ми впровадили інноваційну бізнес-модель оренди пристроїв у співпраці з нашими німецькими партнерами та американським технологічним гігантом Apple.

Інтерфейс сервера

Негайного | Повний робочий день | Мобільна робота можлива


Що ви будете робити:

 • Ви будете нести наскрізну відповідальність за наші нові та захоплюючі функції: від (спільного) планування та реалізації нових та інноваційних рішень до оптимізації наших встановлених
 • Ми хочемо, щоб ви придумали свої власні ідеї і щасливі, якщо ви кидаєте виклик нашим, найкраще зроблено з прийняттям на себе повної відповідальності за наші підпроекти

Що ви принесете з собою:

 • 2 роки + досвід розробки інтерфейсу, особливо з React
 • Знання Java Скрипт / Тип сценарію, HTML, CSS, SCSS бажаний
 • Професійне командування Angular 2+, React або Apache Wicket
 • Досвід роботи з CI (Jenkins) і Git бажаний 
 • Тверда Java, весна, JPA, Maven, Docker, Linux, AWS, і NPM навички корисні 
 • Ви цікаві, self-starter і доставити без великого нагляду

Як ви отримуєте вигоду від роботи з нами:

 • Гнучкий графік роботи та центральне розташування офісу в самому серці Відня
 • Шанси на мережу в захоплюючому середовищі запуску
 • Можливості взяти на себе відповідальність і визнання інноваційних ідей
 • Можливості для зростання, кар'єрного потенціалу та особистого просування завдяки нашому щедрому бюджету навчання
 • Станьте частиною нашої міжнародної та відданої команди з винятковим командним духом

Ми цінуємо різноманітність перспектив і прагнемо побудувати інклюзивне робоче місце, яке вітає людей з різних верств суспільства.

Внесок:

Ми пропонуємо ринкову переплату в залежності від кваліфікації, досвіду та набору навичок. Ми платимо в залежності від кваліфікації та набору навичок. Мінімальна зарплата згідно з австрійським колективним договором становить 2 740,81 євро.

Застосування:

Зацікавлені? Будь ласка, надішліть свою заявку катаріні за адресою jobs@cashpresso.com. Підійде 3 речення вступу та резюме або інформативний профіль XING / LinkedIn.
Для отримання додаткової інформації щодо нашої політики захисту даних, будь ласка, знайдіть: https://www.credi2.com/en/data-privacy/

 

Wir freuen uns über die Mitarbeit von geflüchteten Menschen!
We are happy to cooperate with refugees!
Ми раді співпраці біженців!