PHP Developer (m/f/x) 💙💛 Php розробник

PHP Developer (m/f/x) 💙💛 Php розробник

Moonshiner GmbH

PHP Developer (m/f/x)

Moonshiner is a web development company based in Vienna. We accompany our customers through the entire process of digital transformation. From innovation & digital strategy, user experience design, eCommerce and custom web solutions up to building agile teams and digital units. We are looking for an enthusiastic and experienced PHP Developer. If you share our passion for providing top-notch solutions and services, join our team!

What you will do:

As a Senior PHP Developer at Moonshiner you will be responsible for the development of eCommerce solutions. You will plan, develop, implement and test features and optimize the quality and performance of high-end applications.

We use Shopware 6 – an innovative eCommerce platform – based on PHP/Symfony for all our eCommerce projects. To ensure a reliable & smooth development process, we usually work in agile SCRUM teams.

We love working and trying out new technologies but you will definitely be dealing with PHP, Twig, Docker and Cypress to name just a few.

Who you are:

 • You are into thinking about ideal processes and architectures to deliver high-end applications
 • You are passionate about developing applications that are maintainable & easily extendable
 • You are caring about a smooth development process and the code quality
 • Your problem-solving skills are unbeatable. You are happy tackling new challenges and solving them in straight-forward ways
 • You have a curious mind and you don’t shy away from asking questions and expressing concerns
 • You are eager to learn every day and share your findings and opinion with your team

The skills you have:

 • At least 3 years experience in the development of PHP applications
 • Preferably knowledge of Docker and Kubernetes
 • Very good command of English (and German)

What we offer:

 • Perspective: be part of our success story working on challenging and innovative projects. Take over responsibility and enjoy plenty of scope for personal growth and an individual development path.
 • Team spirit: join an open-minded, fun and dynamic team. We look forward to having one or two drinks at our regular team events or afterwork gaming sessions with you.
 • Attractive working environment: we offer a variety of flexible working modes. In addition homeoffice is a fixed part of our company culture because a healthy work-life balance is key to us.
 • Fair salary: starting at € 45.000 per year with a clear willingness to overpay according to your qualifications.
 • Dog friendly office: you have a dog? No worries, we are a dog friendly office with some of the coolest dogs on this planet.  State of the art devices and equipment: Mac, Linux, Windows - it’s up to you.
 • Relocation Support: moving to Austria? We are happy to help you with the relocation.

Moonshiner is an equal opportunity employer. We extend equal opportunities to all individuals without regard to race, religion, color, sex (including pregnancy, sexual orientation and gender identity), national origin, disability, or age.

Ready to become part of the team and join the rocket? We can’t wait to hear from you!


Старший розробник реагування

Moonshiner - це компанія з веб-розробки, що базується у Відні. Ми супроводжуємо наших клієнтів протягом усього процесу цифрової трансформації. Від інновацій та цифрової стратегії, дизайну користувацького досвіду, електронної комерції та спеціальних веб-рішень до створення гнучких команд та цифрових підрозділів. Ми шукаємо захопленого і досвідченого розробника PHP. Якщо ви поділяєте нашу пристрасть до надання першокласних рішень та послуг, приєднуйтесь до нашої команди!

Що ви будете робити:

Як старший розробник PHP в Moonshiner ви будете нести відповідальність за розробку рішень електронної комерції. Ви будете планувати, розробляти, впроваджувати та тестувати функції та оптимізувати якість та продуктивність високоякісних додатків.

Ми використовуємо Shopware 6 - інноваційну платформу електронної комерції - на основі PHP / Symfony для всіх наших проектів електронної комерції. Щоб забезпечити надійний і плавний процес розробки, ми зазвичай працюємо в гнучких командах SCRUM.

Нам подобається працювати і випробовувати нові технології, але ви обов'язково будете мати справу з PHP, Twig, Docker і Cypress, щоб назвати лише деякі з них.

Хто ви:

 • Ви думаєте про ідеальні процеси та архітектури, щоб доставити високоякісні програми
 • Ви захоплені розробкою додатків, які можна підтримувати та легко розширити
 • Ви дбаєте про плавний процес розробки та якість коду
 • Ваші навички вирішення проблем неперевершені. Ви щасливі вирішувати нові виклики та вирішувати їх прямими шляхами
 • У вас цікавий розум, і ви не ухиляєтеся від запитань і висловлення стурбованості.
 • Ви прагнете вчитися щодня і ділитися своїми висновками і думкою зі своєю командою

Навички, які ви маєте:

 • Не менше 3 років досвіду розробки PHP додатків
 • Бажано знання Докера і Кубернета
 • Дуже добре володіє англійською (і німецькою)

Що ми пропонуємо:

 • Перспектива: станьте частиною нашої історії успіху, працюючи над складними та інноваційними проектами. Візьміть на себе відповідальність і насолоджуйтеся великою кількістю можливостей для особистого зростання та індивідуального шляху розвитку.
 • Командний дух: приєднуйтесь до відкритої, веселої та динамічної команди. Ми з нетерпінням чекаємо одного або двох напоїв на наших регулярних командних заходах або післяробочих ігрових сесіях з вами.
 • Привабливе робоче середовище: ми пропонуємо різноманітні гнучкі режими роботи. Крім того, homeoffice є фіксованою частиною культури нашої компанії, тому що здоровий баланс між роботою та особистим життям є ключовим для нас.
 • Справедлива зарплата: починаючи з € 45,000 на рік з чіткою готовністю переплатити відповідно до вашої кваліфікації.
 • Собака дружній офіс: у вас є собака? Не хвилюйтеся, ми дружній до собак офіс з деякими з найкрутіших собак на цій планеті.  Сучасність пристроїв і обладнання: Mac, Linux, Windows - це залежить від вас.
 • Підтримка переїзду: переїзд до Австрії? Ми раді допомогти вам з переїздом.

Moonshiner є роботодавцем рівних можливостей. Ми поширюємо рівні можливості на всіх людей, незважаючи на расу, релігію, колір шкіри, стать (включаючи вагітність, сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність), національне походження, інвалідність або вік.

Готові стати частиною команди і приєднатися до ракети? Ми не можемо дочекатися, щоб почути від вас!